Пребарување

Спелеолошката Федерација на Македонија (СФМ)

Темовски Марјан – претседател

075/259-394; temovski_m@yahoo.com


Статут на Федерацијата 

Деловодник на Федерацијата

Спелеолошки картон

Правилник за истражувања во пештера

Спелеолошки симболи


Babylon Software Solution
-
дизајн, изработка и хостирање за Web портал 

Потребни документи за регистрација на Федерација

Потребни документи за регистрација на Клуб

Потребни документи за Решение за вршење дејност спорт согласно одредбите на Законот за спорт (Службен весник на Република Македонија бр.29/2002 и 66/2004)

Апликација за барање на средства од страна на Федерацијата 

Апликација за барање на средства од страна на Клубови 

 
Последни Вести
Активности:

Пријавете се за
newsletter:
испрати
Macedonia Tourism