Пребарување

Спелеолошката Федерација на Македонија (СФМ)

Статут на Федерацијата 

Деловодник на Федерацијата

Спелеолошки картон

Правилник за истражувања во пештера

Спелеолошки симболи

Потребни документи за регистрација на Федерација

Потребни документи за регистрација на Клуб

Потребни документи за Решение за вршење дејност спорт согласно одредбите на Законот за спорт (Службен весник на Република Македонија бр.29/2002 и 66/2004)

Апликација
за барање на средства од страна на Федерацијата 

Апликација за барање на средства од страна на Клубови 

 
Последни Вести
Активности:

Пријавете се за
newsletter:
испрати