Пребарување
 

Спелолошките друштва се непрофитабилни оранизации кои се грижи за спелеолошките објекти во Република Македонија и карстот воопшто.

Основни цели

- целосно истражување и систематизирање на спелеолошките објекти во Република Македонија
- заштита на спелеолошките објекти и живиот свет во нив
- унапредување на спелеолошките активности во Република Македонија
- промоција на спелеологијата во Република Македонија
- туристичко уредување на спелеолошките објекти

1. И.Д. "УРСУС СПЕЛЕОС" Скопје


2. П.С.К. "ЗЛАТОВРВ" Прилеп
 
3. С.Д. "ПЕОНИ" Скопје

4. П.Д. "ОРЛЕ" Кавадарци 
 
5. С.Д. "САЛАМАНДЕР" при Д.П.С. "Лисец" Штип

6.Спелеолошко нуркачки клуб "ВРЕЛО"Скопје


 

 
Последни Вести
Активности:

Пријавете се за
newsletter:
испрати